Informacje dotyczące danych osobowych

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

W wykonaniu obowiązku określonego w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WF (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy:

Administratorem danych osobowych jest Brandt Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. komandytowa która prowadzi działalność z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, z siedzibą w Warszawie, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000496558, o numerze NIP: 1133872973, numerze Regon: 147090466.

Prawa osoby udzielającej danych osobowych wymagające kontaktu z administratorem danych osobowych (Brandt Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. komandytowa) należy realizować poprzez kontakt pod adresem e-mail: informacje@nieruchomosci.net

Dane osobowe będą przetwarzane przez Brandt Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. komandytowa w szczególności:

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit. c) RODO* w celu:

Podjęcia działań przed zawarciem umowy pośrednictwa w sprzedaży/ kupnie/ najmie/ wynajmie na zlecenie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (dane niezbędne do zawarcia umowy są wskazane w formularzu umowy)

Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Brandt Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. komandytowa na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO* w celu:

Marketingu usług własnych, w tym spersonalizowanych na podstawie profilu klienta

Dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń

Prowadzenia analiz jakości świadczonych usług

Okres przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiązku prawnego Administratora będę przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

  1. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikających z przepisów rachunkowych lub podatkowych)
  2. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługującym Brandt Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. komandytowa
  3. po sprzedażowej obsługi klientów

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Brandt Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. komandytowa na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będę przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczę;

Prawo osoby, której dotyczą dane osobowe:

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania

Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne

Prawo żądania od Administratora usunięcia danych

Prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych

Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesiania ich innemu administratorowi

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego

Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczę lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO*

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem)

Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Kategorie odbiorców danych (podmiotów przetwarzanych dane osobowe w imieniu Brandt Nieruchomości Sp. z o.o. Sp. komandytowa)

Partnerzy handlowi (np. pośrednicy rynku nieruchomości),biura notarialne, firmy windykacyjne, biura księgowo-kadrowe, biura prawne, banki, inne biura nieruchomości w ramach współpracy operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy drukujące korespondencje lub obsługujące korespondencję otrzymywaną od klientów, biura informacji gospodarczej, firmy archiwizujące dokumenty, firmy zajmujące się badaniami opinii, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych).

* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WF (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania: